(044) 390 3379
067 800 55 83
050 636 84 44
Пн-пт 9:00-17:00
Укр | Рус

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які постійно проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією «Glance», що іменується надалі Продавець, і будь-яка фізична особа, яка повністю і беззастережно приймає умови цього Договору відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України та виразила акцепт цієї оферти підтвердженням Замовлення і яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі Покупець, уклали цей публічний Договір (далі «Договір») про нижченаведене:

ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче наведені терміни мають наступні значення:

 1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, кожній фізичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).

 2. «Продавець» - юридична або фізична особа-підприємець, що реалізує товари, розміщені на Інтернет-сайті.

 3. «Покупець» - фізична особа, що заключила з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

 4. «Оферта» пропозиція Продавця в адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.

 5. «Акцепт» надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі.

 6. «Товар» - товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця mebli-glance.com;

 7. «Інтернет-магазин» - у відповідності до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.

 8. «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, указаних Покупцем при оформленні замовлення і проведенні оплати.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений товар від Продавця.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману. 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) і отримання даного замовлення Продавцем - є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця. 

4.2. Компанія-Виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни, які не погіршують експлуатаційні якості і зовнішній вигляд виробів.

4.3. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками Товару, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, Покупцеві на підставі виданої Продавцем видаткової накладної підписаною Покупцем. По виконанні Замовлення зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними. 

4.5. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар, становить

 • 1-3 дня при наявності товару на складі;

 • до 10 робочих днів на товари IKEA;

 • до 15 робочих днів меблі від польських і українських фабрик;

 • до 20 робочих днів товари від виробників BRW и CAMA MEBLE ;

з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов даного Договору.

4.6. Сторони дійшли згоди, що Продавець має право не приступати до виконання умов даного Договору у випадку несплати Покупцем належним чином вартості товару на умовах, передбачених даним Договором.

4.7. Доставка товару відбувається на розсуд Продавця або його силами або силами третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником).

4.8. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем, що посвідчується підписанням відповідної товарно-транспортної накладної. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

4.9. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідаючого асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар відповідно до вимог п. 5.3. даного Договору, утримати суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

4.10. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану Покупцем інформацію у зв'язку з виконанням даного Договору: 

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем.

5.2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.3. Розрахунок за замовлений Покупцем товар може бути здійснений Покупцем на наступних умовах:

- шляхом здійснення повної стовідсоткової передоплати вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

або

- шляхом здійснення передоплати у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості замовленого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару. При цьому остаточний розрахунок за товар Покупець зобов’язаний здійснити в момент отримання відповідного товару.

5.4. Плата за доставку товару здійснюється під час отримання товару

6. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ.

6.1.Обов'язки Продавця

6.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них. 

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

6.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов даного Договору.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

6.2.Обов'язки Покупця:

6.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію.

6.2.2. Оплатити Товар, відповідно до Замовлення.

6.2.3. При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов’язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця та накладній на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.

6.2.4.Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) товарно-транспортної накладної/ декларації/ іншого документу, які підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.

6.2.5. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.

6.2.6. У випадку передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти, комплектність, тару й (або) упакування Товару, - не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів и т.п.

6.3. Права Покупця

6.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

6.3.2. Вносити зміни в Замовлення до його оплати. 

6.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору. 

6.3.4. Гарантійні зобов’язання.

Гарантійний строк на Товар відраховується від дати поставки та складає від 12 до 36 місяців в залежності від моделі. Уточнений гарантійний строк на основний виріб та комплектуючі до нього зазначаються в гарантійному зобов'язанні Продавця. При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець в 5-и денний термін сповіщає про це Продавця. Якщо виявлені дефекти Товару, не пов'язані з порушенням Покупцем правил користування, транспортування або зберігання Товару, зазначених в інструкції з експлуатації та гарантійному зобов'язанні, Продавець за свій рахунок замінить дефектний Товар (його частини). Деталі про гарантійні зобов’язання знаходяться за посиланням mebli-glance.com/garanty 

6.3.5. Повернення товару

Покупець має право протягом 14 чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, обміняти на аналогічний або повернути придбаний товар, якщо не пошкоджена упаковка, фабричні ярлики (бирки), він не використовувався, не був у збірці (монтажі), збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, є товарний чек, виданий покупцю разом з товаром. 

Покупцю буде відмовлено в заміні товару на новий (поверненні грошей) якщо:

- з моменту покупки товару, що підлягає обміну або поверненню, пройшло більше 14 днів; 

- підлягає поверненню товар не є новим, тобто був в збірці (монтажі), пошкоджена оригінальна упаковка, фабричні ярлики; 

Дані умови складені відповідно до чинного законодавства України і не обмежують законних прав Покупця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої та некоректної інформації.

7.3. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до діючого законодавства України.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком непереборних обставин . Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами. 

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб.

8.2. Сторони приймуть усі міри до розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за Договором або у зв'язку із цим, шляхом переговорів.

8.3. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України. 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання

9.2. Даний договір, розміщений на використовуваному Продавцем Інтернет-магазині на сайті mebli-glance.com є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

9.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір за умови попередньої публікації його на Інтернет-сайті mebli-glance.com.

9.4. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

9.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


Відгуки покупців
Хороший стелажж, пришол в сроки, притензий нет, спасибо Любовь Цыганкова. Миргород. 22.08.2022
Спасибо большое за стулья! Отличное качество, приятное обслуживание, быстрая доставка! Рекомендую! Татьяна. Киев. 22.08.2022
Заказала сперва другую модель, но её не оказалось в наличии. Сотрудники магазина мне перезвонили и предложили вешалку мулинг. Вешалка отличная, выдерживает много одежды и смотрится очень стильно. Доставка была быстрая, в оговоренные сроки. Оксана. Запорожье. 22.08.2022
Замовляли стільці на кухню, прийшли в обговоренні строки, якістю задоволені, обслуговування теж хороше. Рекомендую! Тетяна. Почаїв. 22.08.2022
Получила огромное удовольствие от заказа кресел. Оперативно, профессионально и очень любезно проконсультировати, оформили и отправили заказ. Очень довольна! Спасибо Евгения. Харьков. 19.08.2022
Получила огромное удовольствие от заказа кресел. Оперативно, профессионально и очень любезно проконсультировати, оформили и отправили заказ. Очень довольна! Спасибо Евгения. Харьков. 19.08.2022
Отличный столик Легко заказала, быстро доставили) Валентина . Узин. 01.07.2021
Отримали столик.Гарної якості,акуратний.Дуже задоволена товаром.Дякую. Олена. Рівне. 19.05.2021
Спасибо большое за кресло и за оперативную работу! Дарья . Зарванцы. 28.04.2021
Качество - отличное, доставка -вовремя, приятное обслуживание), на других сайтах похожие товары с такой же ценой и выше. только изготовление 1-1,5 месяца, здесь - 1-2 недели... Буду заказывать ещё; Спасибо)) Marina. Харьков. 24.03.2021
СУпер стул!!

5
Качесвенный товар. Рекомендую всем. Большое спасибо.

5
Здравствуйте. Посылку получил. Все пришло в полном комплекте, целости и сохранности.

5
Все своевременно. Доставка задержалась, но это не вина продавца

4
Рекомендую.качество изделий+упаковка+приветливость продавца

5
Очень довольна и товаром и продавцом.Продавец внимательный, отзывчивый и оперативный

5
Качество стола супер. Чуть позже ещё буду заказывать стулья .Рекомендую.

5
Купил стол в бежевом цвет все понравилось сервис, качество товара. Рекомедую

5